SPIROMETRIA

SPIROMETRIA – badanie pojemności płuc , niezbędne do diagnozowania , kontrolowania i leczenia chorób obturacyjnych płuc. Badanie polecamy również palaczom papierosów.