Personel

mgr Małgorzata Łowińska
  • Prezes Zarządu
  • kierownik przychodni Prognostic
  • specjalista rehabilitacji ruchowe
Grzegorz Drabik 
  • technik rentgenodiagnostyki
  • inspektor ochrony radiologicznej
Zofia Narczyk
  • sekretarka medyczna/rejestratorka
Dorota Kaczmarek
  • rejestratorka
Wojciech Walczak
  • technik elektroradiologii
Dorota Socha
  • rejestratorka
Anna Daniluk
  • rejestratorka