Personel

mgr Małgorzata Łowińska
 • Prezes Zarządu
 • kierownik przychodni Prognostic
 • specjalista rehabilitacji ruchowe
lek.med. Mirosław Polok
 • specjalista radiolog
 • absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Grzegorz Drabik 
 • technik rentgenodiagnostyki
Izabela Ziętek
 • inspektor ochrony radiologicznej
Andrzej Chowaniec
 • technik rentgenodiagnostyki
Zofia Pietras
 • sekretarka medyczna/rejestratorka
Dorota Kaczmarek
 • rejestratorka
Dorota Socha
 • rejestratorka
Marlena Biedrowska
 • rejestratorka