Personel

lek.med. Mirosław Polok
 • specjalista radiolog
 • Prezes Zarządu
 • kierownik Przychodni Prognostic
 • absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
mgr Małgorzata Łowińska
 • specjalista rehabilitacji ruchowe
 • koordynator  przychodni Prognostic
Grzegorz Drabik 
 • technik rentgenodiagnostyki
Izabela Ziętek
 • inspektor ochrony radiologicznej
Andrzej Chowaniec
 • technik rentgenodiagnostyki
Zofia Pietras
 • sekretarka medyczna/rejestratorka
Dorota Kaczmarek
 • rejestratorka
Dorota Socha
 • rejestratorka
Marlena Biedrowska
 • rejestratorka