Personel

mgr Małgorzata Łowińska
 • Prezes Zarządu
 • kierownik przychodni Prognostic
 • specjalista rehabilitacji ruchowe
dr n. med. Przemysław Pencak
 • specjalista radiolog
 • absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Grzegorz Drabik 
 • technik rentgenodiagnostyki
 • inspektor ochrony radiologicznej
Zofia Narczyk
 • sekretarka medyczna/rejestratorka
Dorota Kaczmarek
 • rejestratorka
Adrianna Tur
 • technik rentgenodiagnostyki
Dorota Socha
 • rejestratorka